Usluge

Naše Usluge

REVIZIJA I UVJERAVANJA

Kada su Vam potrebni objektivni i nezavisni izvještaji o pouzdanosti računovodstvenih informacija i kada želite da povećate nivo povjerenja u finansijske izvještaje, izaberite naše usluge revizije i uvjeravanja:

 • Revizija finansijskih izvještaja,
 • Revizija za specijalne svrhe,
 • Ugovoreni postupci,
 • Pregledi finansijskih izvještaja.

Revizija finansijskih izvjestaja
Revizija finansijskih izvještaja je postupak provjere i ocjene finansijskih izvještaja koji se obavlja sa ciljem da se izrazi revizijsko mišljenje da li su finansijski izvještaji sačinjeni uz primjenu odgovarajučih propisa i standarda (domačih I međunarodnih) i da li istinito i objektivno iskazuju finsijsko stanje i rezultae poslovanja pravnog lica.

Revizija za specijalne svrhe
Revizija za specijalne svrhe obuhvata postupke provjere da li su finansijski izvještaji sastavljeni u skladu sa osnovom koja se razlikuje računovodstvenih standarda. Kod ovih angažamana se provjeravaju: određeni računi, stavke računa ili pozicije finansijskih izvještaja, zatim projektovane finansijske informacija kao i finansijskih izvještaji kod naprimjer statusnih promjena: spajanja ili podjele, dokapitalizacije.

Ugovoreni postupci
Ugovoreni postupci obuhvataju razne dogovorene aranžmane da se obavi ekspertiza u nekom djelu poslovanja klijenta , ili kod drugog pravnog lica. Ove usluge se prilagođavaju individualnim potrebama I zahtjevima I namjenjene su da budu od koristi određenim korisnicima, kao što je na primjer Verifikacija troškova (Revizija finansijskih izvještaja EU Projekta).

Pregledi finansijskih izvještaja
Pregled je postupak provjere manjeg obima od postupka revizije. Sprovedeni postavljeni upiti i analitički postupci omogućuju da se izrazi zaključak o tome da li se došlo do nekih saznanja da finansijski izvještaji nisu pripremljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu odgovarajućim propisima i standardima. Pregledi se često izvode za banke, povjerioce i potencijalne kupce.

 

 

 

Ključne riječi: revizija, revizija Crna Gora, revizija Tivat, revizor Crna Gora,  finansijski izvještaji, finansijski izvještaji Crna Gora, ovlašćeni revizor, procjenjivač, vještak, konsultant, konsultant Crna Gora.

Kada su Vam potrebne: pravovremene, dobro utemelјene finansijske odluke koje će povećati ukupne performanse i stabilnost vaših poslovnih finansija, izaberite naše računovodstvene usluge.

Računovodstvo je sistem čije funkcionisanje osigurava informacije o finansijskom položaju, uspješnosti poslovanja, tokovima gotovine, promjenama na kapitalu i drugim finansijskim i nefinansijskim informacijama značajnim za brojne korisnike finansijskih izvještaja.

Naši stručnjaci posjeduju praktično iskustvo, vještine i znanja i mogu Vam pomoći i pružiti podršku u

 • Finansijskom računovodstvu
 • Upravljačkom računovodstvu
 • Forenzičkom računovodstvu

Mi smo u mogucnosti da organizujemo i posebne treninge namjenjene zaposlenim na kojima se obrađuju specificna pitanja iz oblasti računovodstva.


Finansijsko računovodstvo

 • Izbor i definisanje optimalnih računovodstvenih politika
 • Primjena standarda u finansijskom izvještavanju
 • Prirema finansijskih izvještaja u skladu MSFI I zakonskim propisima u Crnoj Gori
 • Rješavanje operativnih pitanja i razjašnjenju računovodstvenog statusa pojedinih poslovnih događaja

Upravljačko računovodstvo

 • Uspostavljanje troškovnih I profitnih centara;
 • Evidentiranje troškova po mestu/nosiocima troška.

Forenzičko računovodstvo

 • Istraživanju prošlih događaja kako bi se odredile slabosti sistema internih kontrola, otkrivanje prevara i ostalih nepravilnosti,
 • Utvrđivanje dokaza i procjene nastalih šteta.

U našem timu imamo eksperte sa licencom ovlašćeni forenzičar kao i stručnjake sa višegodišnjim iskustvom u sudskom veštačenju ekonomske i finansijske struke.

 

 

 

 

Ključne riječi: računovodstvo, računovodstvo Crna Gora, računovodstvo Tivat, finansijski izvještaj, knjigovodstvo, knjigovodstvo Crna Gora, knjigovodstvo Tivat.

Izaberite naše poreske usluge kada želite poboljšati svoju kratkoročnu i dugoročnu poresku poziciju.

Pružamo usluge:
- Praćenja usaglašenosti poslovanja društva sa zakonodavnom regulativom Crne Gore;
- Pružanje stručne pomoći prilikom sastavljanja poreskog bilansa i ostalih poreskih prijava.

 

 

 

 

Ključne riječi: porezi, porezi Crna gora, porezi Tivat, poreska, poreski bilans, poreska prijava.

Izaberite usluge procjene kada je potrebno da utvrdite objektivnu vrijednost kapitala i udjela, kao i radi realnog sagledavanja stanja i Vaše dalјe poslovne orijentacije.

Naši ovlašćeni procjenjivači obavljaju:

 • Procjene pojedinih imovinskih pozicija ili grupe stavki imovine
 • Procjene kapitala
 • Procjena vrijednosti privrednog subjekta

za potrebe izrade financijskih izvještaja, restrukturiranja, statusne promjene društava, akvizicije, itd.

 

 

 

 

Ključne riječi: procjene, procjena Crna gora, finansijski izvještaji, konsultantske usluge, konsultantske usluge Crna Gora, procjene.

<